Onsdag den 2.nov afholdt Bolbro Lokalforum Velkomstmøde for tilflyttere i Bolbro Sognehus.
Vi har fået nye naboer fra Sjælland og Jylland og nogen er flyttet "hjem" til Bolbro. Snakken gik lystigt blandt de tilstedeværende og tilflytterne gav udtryk for at de var glade for at blive budt velkommen
på den måde

Igen et godt sammenarbejde i Bolbro

 
Onsdag den 7. sep. mødtes flere interessenter i Sognehuset, Bolbro Kirke. De  havde alle et ønske om at sammenarbejde endnu bedre om promovering af de mange forskellige tilbud der allerede er i Bolbro.
 
På mødet blev det b.la besluttet at arbejde på igen at få hængt infoskærmen op i Føtex, Bolbro
Skærmen er desværre ikke aktiv et stykke tid b.la fordi Føtex står foran en større ombygning.
 
Lidt flere oplysninger om de foreløbige interessenter, tryk på deres logo for yderligere... og følg med fremover om nyeste tiltag på de respektive sider
 

Bolbro Kirke
 

Bronx 5200
 
 
 
 

Kære foreninger, erhvervsliv, bestyrelsesmedlemmer
og enkeltpersoner i Bolbro

 
 
Synes du/I , Bolbro fortsat skal være et spændende sted, som skal blive ved at udvikle sig?

Skal Bolbro have et mødeforum, hvor ideer og tanker kan luftes og realiseres? Har du/I lyst til at deltage og være med til at forme fremtidens Bolbro?

Så skal du/I melde dig ind i Bolbro Lokalforum, som har eksisteret siden 16/9 2014. Hidtil har vi fået penge til drift via forskellige puljer. Skal BL overleve og have en fremtid, er vi nødt til at opkræve kontingent, som besluttet på seneste generalforsamling d.30/3 2022.

Kontingentet bliver:

Foreninger, institutioner, grupper og erhverv 300 kr/år

Enkeltpersoner 100 kr/år

Husstand 150 kr/år

Bolbro Lokalforum har gennem årene arrangeret og arbejdet for:

Bolbrodagen

Bolbro i 50 erne

Bolbro Bestemmer

Stormøder og debatmøder

Elmelund Skov og Lysningen.

Forbedret cykel- og trafikmiljø omkring Stadionvej, Richard Møller Nielsens Plads og langs Højstrupvej sammen politiker og presse

Bedre busdrift i Bolbro. Møde med rådmand og kontorchef i By og Kultur

Velkomstmøde for tilflyttere i Bolbro

Deltaget i Velfærdens Fundament

Hjemmeside, Facebookgruppe og Infoskærm i Føtex

Hvad vil vi fremover?

Arbejde for fortsat at styrke det lokale fællesskab i Bolbro

Arrangere møder, hvor vi får nye input og udveksler erfaringer

Arbejde for at skaffe ressourcer til Bolbro

Udvikle og bevare infoskærm og sociale medier

Vil du/I bevare ovennævnte, så gør følgende:

Overfør kontingent til reg.nr 5388 konto 0000244028

Tilføj navn og mailadresse, så modtager du/I en kvittering

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Bolbro Lokalforum
 
 
 

  

INFORMATION OM INFOSKÆRMEN i Føtex

( Midlertidlig ude af drift pga. ombygning) 

  

Der er tidligere sendt materiale ud til alle foreninger i lokalområdet, og vi vil igen sende et brev ud til alle, og og høre om interessen for skærmen.
 
Her er de muligheder der er i programmet for din forening kan promovere sig på skærmen, dog koster et par af modulerne ekstra.

Skulle din forening, hovedsageligt foreninger fra Bolbro Lokalforum, ikke tidligere havde modtaget en henvenendelse,
så giv os endelig besked på mailen.
Andre interresierede er selvfølgelig også velkommen til at høre nærmere om måden at reklamere på.
Spørgsmål kan sendes på mail: mailto:infoskaerm@mail.dk

Går ud fra vi har jeres forståelse for ovenstående, og håber på jeres tålmodighed indtil infoskærmen igen kommer op i det "nye" Føtex 

Så følg med her på siden og på vores Facebook side om evt. ændringer.

Bolbro Lokalforum er jo netop et forum
hvor alle i og omkring Bolbro kan være med,

til en yderligere styrkelse af fællesskabet herude.

*****************************************************