SÅ ER DET GANSKE VIST...

Endelig kan vi, Bolbro Lokalforum, få afholdt en længe ventet og forsvarlig generalforsamling. 

GENERALFORSAMLING 2021 AFHOLDES

TIRSDAG DEN 15. JUNI KL 17:00 

Thorvald Ellegård Arena, Thorvalds Vænge 9, 5200 Odense V
 
Kunne du tænke dig at være med til at gøre Bolbro til et endnu bedre sted at bo, har du her muligheden for din indflydelse på dette, og meget andet. Så kontakt os endeligt hvis du vil være en del af den nye bestyrelse.
 

I N D K A L D E L S E
TIL MØDE SAMT GENERALFORSAMLING
I BOLBRO LOKALFORUM
tirsdag den 15. juni 2021
kl. 17.00 – ca. 20.00
 Thorvald Ellegård Arena, Thorvalds Vænge 9,
5200 Odense V.
TILMELDING: Senest 11.6.2021
til lokalforumbolbro@gmail.com eller sms 21406516

P R O G R A M
17.00-17.10: Velkommen/præsentation
17.10-17.30: Velfærdens fundament – hvad kommer der ud af det ved Per Mortensen
17.30-17.55: Dit Bolbro – Byfornyelse og Bolbrodag ved koordinator Erik Wrang Larsen og Hanne Syrak
17.55-18.15: Bolbro.net og informationsskærmen ved Føtex v. Karsten Langer
18.15 -18.45: Præsentation af Thorvald Ellegård Arena ved Claus Rasmussen
18.45-19.15: Pause med et let måltid. 
 
kl. ca 19:15 Genralforsamling

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning ved formand
4. Aflæggelse af revideret regnskab.
5. Indkomne forslag (Indsendes senest 9.6.21)
6. Fremlæggelse og vedtagelse af budget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Per Mortensen, Torben Konradsen og
Bjarne Hansen. Per Mortensen og Torben Konradsen modtager genvalg.
Gitte Muhlig ønsker at udtræde af bestyrelsen, hvorfor der i alt er to ledige pladser i bestyrelsen.
8. Valg af 1 suppleant
9. Valg af revisor                                
 
--------------------------------------

INFOSKÆRMEN I FØTEX

 
Så  er vi  igen startet op på Info-skærmen i Føtex, Bolbro, med det vi har modtaget indtil videre. (Skærmen kan ses v/Bageren)
 
Der er  tidligere sendt materiale ud til alle foreningerne, om hvordan de kunne deltage på info skærmen. 
 
Skulle din forening, hovedsageligt foreninger fra Bolbro Lokalforum, IKKE have modtaget dette brev kan det findes her.

Spørgsmål kan sendes på mail: mailto:infoskaerm@mail.dk

Ændringer og evt. nye tiltag vil blive offentliggjort her så snart vi hører nyt fra myndighederne.

Går ud fra vi har jeres forståelse for ovenstående, og håber i alle kommer fint igennem denne uvante situation..Ses..
 
I den vanskelige tid vi har for nuværende med Covid-19 må vi også tage hensyn til alle restiktionerne der kommer fra myndighederne, og arbejde udfra disse.
Derfor kan vi i sagens natur ikke love at der ikke blivere ændret på ovenstående.
 
Så følg med her på siden og på vores Facebook side om evt. ændringer.
 
Bolbro Lokalforum er jo netop et forum hvor alle i og omkring Bolbro kan være med,
til en yderligere styrkelse af fællesskabet herude.
 
      *****************************************************
 
 
 
NYHEDER

 

OBS..!!
Alle tidligere nyhedsbreve
kan ses under "Arkiv"