GENERALFORSAMLING I BOLBRO LOKALFORUM
torsdag den 30. marts kl 17:00 - ca. 20:00

Skal vi bevare Bolbro Lokalforum.

Som I kan se fremgår det af dagsordenen at Bestyrelsen foreslår nedlæggelse af Bolbro Lokalforum. Vi har på nuværende tidspunkt 14 medlemmer og mangler kræfter i bestyrelsen til flere aktiviteter. Det er nødvendigt at flere aktive kommer til hvis Bolbro Lokalforum skal overleve.

Vi har sat Bolbro på dagsordenen mange gange i forhold til kommunale bevillinger bl.a. Bolbro Bestemmer og er gået forud for dannelsen af lokale tværgående foreninger i Odense. Vi har etableret Bolbro.net og facebookside og oplysningsskærmen i Føtex. Den har desværre ikke været i funktion siden ombygningen, men nu skulle der være håb forude, da Føtex snart skal i gang med at fornyelse af lokalerne.
 
 
 
 
 
Kære foreninger, erhverv mv.

En lille arbejdsgruppe har planlagt at Bolbrodagen skal foregå søndag den 11. juni 2023 kl.12-16 på Sct. Albani Skole, Rømersvej 61, 5200 Odense V


Det er rammerne. Succesen afhænger af det I vil være med til at bidrage med. Skal der være fællesspisning, Hoppeborg, talks, musik, Taekwondo, ansigtsmaling , banko eller meget andet. Kom med jeres ide her...
Venlig hilsen

arbejdsgruppen

Bolbro Lokalforum