Debataften i Bolbro Hallen 29. aug.

Tak til Bolbro GIF for at lægge lokaler til i den dejlige Café Cup.
 
Første punkt på dagsordenen var et oplæg fra Rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune, Brian Dybro.
 
Brian Dybro gav de forsamlede en god indsigt i hvilken aktiviteter der ønskes sat i gang i vores dejlige område.
 
En af de større ting er ønsket om et nyt værested til socialt udsatte, som indtil videre vil forgå på det tidligere "Mælkevejen"på Højstrupvej 59. Fremover vil værestedet blive drevet af Kirkens Korshær, som jo i forvejen har en stor ekspertice indenfor netop dette område.
 
Her havde vi inviteret Leder Kaj Skjøstrup fra Kikrkens Korshær. Kaj har arbejdet med b.la socialt arbejde siden 1985 og dermed har en stor indsigt i arbejdet med socialt udsatte.  Han fortalte b.la. at der ville være sundshedpersonale tilknyttet værestedet,som løbende ville være tilstede, eller hurtigt kunne tilkaldes. 
 
Læs mere i denne artikel om Kaj Skjøstrup i Fyens Stiftstidende.
 
 
Efter indlæggende var der en god debat, med en del spørgsmål til de indbudte, som svare beredviligt og sagligt på alle sprøgsmålene.
 
 
   
 
Efter en lækker sandwich lavet af Café Cup blev mødet fortsat med endnu et spændende oplæg af Projektleder Rikke Falgreen fra Odense Kommune
 
Mange kender allerede Rikke fra de mange projekter hun og hendes dygtige medarbejdere har sat i værk herude, og mange som endnu "kun" er på tegnebrættet, men sikke en rigdom til vores område nu og på sigt. I flæng kan nævnes noget af det Rikke og hendes kollegaer, i sammenarbejde med flere intressianter herude har sat i gang:
 
Cirkuspladsen
Mødested for unge
Parkeringspladsen
Træøen
Hauges Plads
Middelfartvej
Fortællepladsen
Høj puls
Fællesskab og sundhed
Kulturelle aktiviteter
Ren Bolbro
Være- og hellesteder
Bygningsfornyelse 
 
Læs mere her
 
 
Aftnen afsluttedes med en "ekstraordinær generalforsamling" da der var lidt nødvendige rettelser til vores vedtægter omkring "prokura" o.lign.

Disse få rettelser blev vedtaget med de nødvenfige 2/3 flertal og er dermed indføjet i Bolbro Lokalforum vedtægter.
 
Som sidste punkt på dagordenen var der en evaluering og evt. nye tiltag i 2020 af Bolbrodagen fra de forsamlede. En dato, den 6. juni blev foreslået for Bolbrodagen 2020 og ingen anden dato blev foreslået, så hvis der ikke kommer noget uforudset i vejen fastholde denne dag.
 
Flere af de tidligere tiltag fra de senere år bliver biholdt, såsom Morgenbord ved og sponseret af Føtex, Gåture med Lokalhistorisk forening som tovholder rundt i Bolbro's historie.
Et par af de nye de nye forslag til dagen, var b.la et Bolbrodagen løb rundt i området, samt noget af dagen afholdt på et af de nye områder der er opstået igennem årene med #dit bolbro - Områdefornyelse.
 
Til hver Bolbrodag oprettes en arbejdsgruppe, så går du rundt med lyst til at være med, og måske med en god idé til dagen, er du altid velkommen.
 
Til slut takkede den dygtige ordfører alle indviterede samt deltagere for en god og sober debat.
 
Synd der ikke var mødt bare et par stykker mere op med tilknytning til Bolbro Lokalforums område, og havde hørt alle de gode indslag, som er lidt svært helt at gengive 1 til 1
 
Vi ses snart igen, så hold øje med denne side samt vores Facebook side
 
 
 

-----------------------------------------

"DEMENSHUSET I BOLBRO/HØJSTRUP

"Stormøde" afholdt den 31. okt.
i Bolbro Brugerhhus.

Et af de spændende indlæg var b.la et meget flot indlæg ved Aster Schepel, læge og formand for foreningen Demenslandsbyen Marguritten omtale af det basale koncept og kærneværdier herunder deres anvendelse. om den såkaldte "Demens"by i Bolbro/Højstrup, (Byen i livet) som gerne skulle stå færdig inden for få år. Der mangler stadig de sidste økonomiske opstillinger. se mere om "byen for livet" her og her samt her
 
Ser desværre ud til at dette projekt "ryger i vasken" (økonomi)
Her finder du b.la. tidligere sider, foto og et nyhedsarkiv
 
ved mobil version tryk på pilen til højre, for yderligere, på menusiden..>